Architektura a stavba domu v CHKO Beskydy

Architektura a stavba domu v CHKO Beskydy

Všímáte si staveb, které jsou v Beskydech? Víte, kterou jsou ty úplně nejvíc typické pro tuto oblast? Nebo už jen kolem sebe vidíte ty, které nemají v Beskydech co dělat?

Původní klasické domy mají dřevěné štíty s ozdobně kladenými deskami, různé okapové stříšky. Prkenný štít bývá zakončen půlkruhovým půdorysem. Domy jsou roubené, přízemní. Postavené v architektuře karpatského typu s lokální formou Valašské architektury. Sedlová střecha a obdélníkový půdorys. Tento styl se začal vytrácet během války, kdy režim chtěl na venkov přesunout městský styl bydlení. Bohužel se začal měnit ráz vesnic. Beskydskou architekturu to bohužel dost poznamenalo.

Lidé přicházejí z města na venkov už neměli takový vztah k tradičním hodnotám venkova. Primární vztah k půdě. Bylo jim jedno, „co“ se na pozemku postaví. Proto postupně vznikají určitá pravidla a omezení pro stavby domů v CHKO. Mění se územní plány.

CHKO Beskydy má dané pravidla, za jakých lze stavby naprojektovat. Splní-li se základní pravidla, dům může být v moderním stylu, ale vždy bude odkaz na danou architekturu tohoto překrásného regionu.

Základní znaky staveb v CHKO Beskydy

 • půdorys domu musí být obdélníkový (1:2; 1:1,5) s úzkým štítovým průčelím dle stavebních zvyklostí regionální architektury (podmínečně přípustné jsou tvary půdorysu  „L“ a „T“ se zvýrazněním hlavního obdélného traktu domu)
 • střecha – symetrická, sedlová  se sklonem střešních rovin 38o ~ 45o (od Horní Bečvy směrem na Vsetínsko až 50o), s hřebenem střechy orientovaným rovnoběžně s delší stranou objektu
 • střešní krytina – barva tmavě šedá ~ černá, tmavě hnědá ~ hnědočervená (není přípustná vlnitá krytina a hliníkový plech bez povrchové úpravy)
 • výška domu – přízemní dům s možností obydleného podkroví
 • komín – umístění poblíž hřebene
 • prosvětlení podkroví – ze štítu nebo vikýři (se sedlovými nebo pultovými střechami)
 • štít – symetrický, okna menší, dělená a symetricky umístěná, svislý obklad dřevem
 • okna, dveře – jednoduché, většinou obdélníkové, materiál – upřednostnit dřevo
 • vstup do domu – uprostřed delší strany bočního průčelí
 • fasáda – jednoduchá, bez dílčího členění (výstupky na fasádách rizality, arkýře ve tvaru tzv. apsidy nebo “zapuštěné“ štítové plochy fasád apod.)
 • vnější povrchy – nejlépe hladké, bílé, pokud barevné, potom je třeba volit jemné pastelové tóny s přihlédnutím k okolí; pokud se uvažuje s imitací dřevěnky (pobití zděné stavby), potom doporučujeme použít dřevo s minimální šířkou obkladové desky cca 20 cm
 • balkóny – tradiční lidová architektura nezná (u tradičních staveb na Vsetínsku je možné setkat se s domy s vyvýšeným patrem, u kterých díky jejich situování ve svahu byl tzv. podsínek vyvýšen jako pavláčka a pavlače se vyskytovaly rovněž u  roubených patrových domů s hospodářskými budovami  tzv. fojtství, což byly usedlosti zámožného valašského hospodáře – fojta, který byl současně zástupcem vrchnosti)
 • sokly, zdi, schody – kámen místní provenience, v žádném případě nepoužívat
  plasty, keramické,glazované obklady a jiné nepřírodní materiály
 • oplocení – dřevěné laťkové max. výšky 1,20m s mezerou mezi spodní hranou plotu a terénem min.15cm a pouze v souladu s územně plánovací dokumentací, výjimečně lze použít pletivo potažené plastem. Vítáno je oplocení dřevinami – k výsadbě nutno použít doporučené místní (původní) druhy dřevin (např. habr, buk, dub, dále viz. „Seznam doporučených druhů dřevin pro výsadbu v Beskydech“, který je k dispozici na Správě CHKO Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm)
 • příjezdová cesta – přírodní zasákavý materiál – kámen, štěrk, možné použití zatravňovacích tvárnic (v pruzích pro jednotlivá kola vozidla)

Základní informace jsme čerpali z informací chko a více můžete přečíst na webu beskydy.ochranaprirody.cz